Voit tila­ta meil­tä herk­ku­ja juh­liin, kokouk­siin tai mui­hin tilai­suuk­siin joko suo­raan kah­vi­las­tam­me tai
puhe­li­mit­se nume­ros­ta 09 455 0851

Tilauk­sen kes­to

Meil­tä saat yllät­tä­viin­kin kah­vi­het­kiin kah­vi­pul­lat, mut­ta yli 10 pul­lan ostois­ta oli­si hyvä ilmoit­taa aamu­päi­vän aika­na niin että lei­pu­rim­me osaa varau­tua oike­aan mää­rään, jot­ta kaik­ki haluk­kaat saa­vat vat­san­sa täyt­teek­si mau­kas­ta pul­laam­me.

Pul­lien, pii­ra­koi­den ja pel­tien tilauk­set onnis­tu­vat useim­mi­ten jo seu­raa­vak­si päi­väk­si. Täy­te­kak­ku­jen ja voi­lei­pä­kak­ku­jen tilausai­ka on 2 arki­päi­vää.
HUOM! Lop­pu­vii­kon tilaus­lis­tat täyt­ty­vät nopeas­ti, joten tilauk­set per­jan­tail­le, lau­an­tail­le ja sun­nun­tail­le kan­nat­taa teh­dä jo viik­koa tai kah­ta ennen.

Tilaus­tuot­tei­den peruu­tus

Tuot­tei­den tilaa­mi­nen on aina sito­va kaup­pa.
Mikä­li tuot­teet tar­vit­see peruut­taa, niin peruu­tus tulee teh­dä vii­meis­tään kol­me (3) arki­päi­vää ennen tilaus­tuot­tei­den nou­toa­jan­koh­taa. Peruu­tuk­sen voi teh­dä puhe­li­mit­se nume­roon 09–4550851 tai käy­mäl­lä kah­vi­las­sam­me.

YRI­TYK­SIL­LE

Kai­san Cafen tuot­teet ovat suo­sit­tu­ja yri­tys­ten pala­ve­reis­sa, kou­lu­tus- ja kah­vi­ti­lai­suuk­sis­sa. Laa­duk­kaat ja tuo­reet lei­von­nai­set ja säm­py­lät ovat oiva tapa piris­tää pala­ve­ria tai hem­mo­tel­la hen­ki­lö­kun­taa. Ota yhteyt­tä nume­roon 09–4550851 ja mie­ti­tään yri­tyk­sel­len­ne ja tilai­suu­teen­ne sopi­vin­ta tar­joi­lua.

Huom! 30.5.–3.6.2018 Tilaus­lis­tat ovat täyn­nä, emme voi ottaa enem­pää tilauk­sia täl­le aika­vä­lil­le.

Tuot­teet

Vadel­ma­kak­ku
Koti­mai­sis­ta
Vadel­mis­ta

Lak­too­si­ton

10h / 40 eur

15h / 45 eur

20h / 55 eur

30h / 65 eur

Man­sik­ka­kak­ku
Koti­mai­sis­ta
Man­si­kois­ta
(kausi­tuo­te)

Lak­too­si­ton

10h / 40 eur

15h / 45 eur

20h / 55 eur

30h / 65 eur

Kinus­ki­kak­ku

10h / 35 eur

15h / 40 eur

20h / 45 eur

30h / 55 eur

Suklaa­kak­ku

10h / 35 eur

15h / 40 eur

20h / 45 eur

30h / 55 eur

Sac­her

10h / 40 eur

15h / 45 eur

20h / 50 eur

30h / 60 eur

Prin­ses­sa­kak­ku

Lak­too­si­ton

Mar­si­paa­nin värit:
Vih­reä
Val­koi­nen
Roo­sa

10h / 40 eur

15h / 45 eur

20h / 50 eur

30h / 60 eur

Voi­lei­pä­ka­kut

Kink­ku, Lohi tai kas­vis

25h / 70 eur

15h / 45 eur

Seka­mar­ja­kak­ku

Lak­too­si­ton

10h / 40 eur

15h / 45 eur

20h / 55 eur

30h / 65 eur

Lak­ka­kak­ku

Lak­too­si­ton

10h / 50 eur

15h / 60 eur

20h / 70 eur

30h / 80 eur

Hedel­mä­täy­te­kak­ku

Lak­too­si­ton

10h / 45 eur

15h / 50 eur

20h / 55 eur

30h / 65 eur

Eri­kois­ka­kut

Pyy­dä tar­jous, niin teem­me sinul­le kakun toi­vei­de­si mukaan.

Lap­sil­le mm.
Hah­mo­kak­ku­ja
Mar­si­paa­nis­ta teh­ty­jä
kuva­kak­ku­ja

Vink­ke­jä löy­dät
kuva­gal­le­rias­tam­me

Iso Kor­va­puus­ti
2,20 eur

Pie­ni Kor­va­puus­ti
1,90 eur

Mai­do­ton

Pul­la­krans­si / 25 eur

Pul­la­pit­ko / 15 eur

Maku­vaih­toeh­dot:
Pul­la
Vanil­ja
Kane­li

Maus­te­ka­kut

Lak­too­si­ton

Banaa­ni-suklaa
Tii­ke­ri
Rom­mi-suklaa
Maus­te­kak­ku
Sit­ruu­na­kak­ku
Taa­te­li­kak­ku

25 euroa

Pork­ka­na­kak­ku

Lak­too­si­ton

16–20 hlöä / 45 eur

Perin­tei­nen
Ame­rik­ka­lai­nen
Juus­to­kak­ku

16–20h

Vadel­mil­la / 50 eur

Ilman vadel­mia / 45 eur

Pyö­reä herk­ku tai
tort­tu­pel­ti

Lak­too­si­ton

Pyö­reä Herk­ku
Läpi­mit­ta 32 cm
n. 16 hlöl­le / 38 eur

Herk­ku­tort­tu­pel­ti
Uuni­pel­ti
n. 24 hlöl­le / 38 eur

Feta-pinaat­ti
Kink­ku-aura
Rapu-ton­ni­ka­la
Tomaat­ti-mozza­rel­la
Kink­ku-kas­vis
Aura-par­sa­kaa­li
Sup­pi­lo­vah­ve­ro-sipu­li
Poro-mozza­rel­la