Lei­po­mo

Kai­san Cafen lei­von­nai­set perus­tu­vat käsi­työ­hön ja perin­tei­siin raa­ka-ainei­siin. Kor­kea­ta­soi­set raa­ka-aineet ja koti­mai­set mar­jat takaa­vat lei­von­nais­tem­me her­kul­li­sen maun. Tuo­te­va­li­koi­mas­sam­me on kor­va­puus­tien ja pul­lien lisäk­si suo­lai­sia ja makei­ta pii­ra­koi­ta, kak­ku­ja, täy­te­kak­ku­ja ja voi­lei­pä­kak­ku­ja. Tilat­ta­vat tuot­teet ja tilaus­oh­jeet löy­ty­vät tääl­tä.

Kah­vi­la

Kai­san Cafe on vuon­na 1987 perus­tet­tu kah­vi­la-lei­po­mo Espoon Tapio­las­sa. Perus­ta­ja paris­kun­nan jää­tyä eläk­keel­le kesä­kuus­sa 2016, Kai­san Cafe on jat­ka­nut samal­la hyväk­si tode­tul­la Kai­san resep­te­jä nou­dat­ta­val­la lin­jal­la.

Meil­tä saat kuu­lui­sien jät­ti­kor­va­puus­tien lisäk­si mm. makei­ta ja suo­lai­sia pii­ra­koi­ta, kak­ku­ja ja täy­tet­ty­jä säm­py­löi­tä. Lei­vom­me tuot­tei­ta päi­vit­täin ja vali­koi­ma vaih­te­lee. Pyrim­me hyö­dyn­tä­mään vuo­de­nai­ko­ja ja lei­vom­me seson­gin mukaan.

Kai­san Cafe on muut­ta­nut uusiin tiloi­hin Kaup­pa­kes­kus Aino­aan, Tapio­laan.

Kah­vi­lam­me on auki
Ark      7:30 — 21:00
La       9:00 — 18:00
Su       12:00 — 18:00

Ter­ve­tu­loa!